Heves Vármegyei Sakkszövetség oldala

Heves és Nógrád vármegyei sakkélet

 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Hotzi GyörgyCikk besorolása: Versenykiírások LEJÁRT IDŐPONTÚ

HEVES ÉS NÓGRÁD VÁRMEGYE 2023/2024-es FELNŐTT SAKK CSAPATBAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA


1. A bajnokság célja: Heves vármegye sakk csapatbajnoka és Nógrád vármegye sakk csapatbajnoka címek eldöntése

2. A verseny rendezője: A Heves Vármegyei Sakkszövetség

3. Versenybíróság: Bozsik Nándor, Hotzi György, Tóth János                 

4. A verseny résztvevői:

Minden Heves vármegyei sportkör és a hagyományoknak megfelelően minden Nógrád vármegyei sportkör nevezheti sakkszakosztályának 10 táblás csapatát.  Mezőkövesd II. csapata is nevezhet a csapatbajnokságra. A nevezés elfogadásáról a Versenybíróság dönt. A 10 főből legalább 2 fő ifjúsági versenyző kell, hogy legyen, akik 2005.január 01. után születettek. Egy ifjúsági versenyzőt helyettesíthet női versenyző, de mérkőzésenként legalább 1 ifjúsági versenyzőnek játszania kell.

Az NB-s csapatok második csapatainál az első 10 versenyzőt „vonalhúzással” el kell különíteni. Csak a vonal alattiak játszhatnak a megyei bajnokságban. Ezen szabály az ifjúsági (2005. január 1-je után születettek), női és senior (1963. január 1-je előtt születettek) játékosokra nem vonatkozik (az ifjúsági, női és senior versenyzők abban az esetben is játszhatnak a megyei bajnokságban, amennyiben NB-s csapatukban a vonal felett szerepelnek). Ha a vonal felett kettőnél több külföldi játékos szerepel, akkor a vonalat a 11. , 12. stb. játékos után kell meghúzni. Egy versenyző csak 1 erősorrendi íven szerepelhet a megyei csapatoknál

5.Vendégjátékosok szerepeltetése:

Egy csapat erősorrendjére korlátlan számban vehet fel vendégjátékosokat. Egy mérkőzésen egy csapatban (a 2023/24 évi Nemzeti Sakk Csapatbajnoksággal egyezően) három vendégjátékos szerepeltethető. Azok a játékosok, akik az NB-ben játszanak és a 2024. évi osztályozókon a területi csapataikban, mint „vendégjátékosok” játszani akarnak kötelesek erről írásbeli nyilatkozatot adni legkésőbb 2023.11.26-ig. A nyilatkozat fénymásolatát az érintett szakosztály(ok)  kötelesek a MSSZ Versenybíróságához felterjeszteni. A vendégjátékos licenc díja 4000Ft, mely a Heves Megyei Sakkszövetségnek fizetendő

Ifi táblán ifi vendégjátékos nem szerepelhet az osztályozón! (Két, nem vendég ifi játékos kell!). Kivétel, a liga ülés döntése alapján, kizárólag erre a bajnokságra vonatkoztatva: mindkettő vendégjátékos lehet saját nevelésű ifi.

NB II-es csapatok megyei bajnokságban indított csapataiban más NB-s vendégjátékos szerepelhet az országos versenyigazgató ajánlása és a megyei vezetők szavazata alapján.( A „tízes” vonal szabályt az ott ismertetettek szerint alkalmazva és a 150-es szabályt is betartva)

 

6. A helyezések eldöntése:

A versenynél olimpiai pontszámítás lesz. Egy játszmában a győzelemért 1, a döntetlenért ½, a vereségért 0 pont jár, így egy csapatmérkőzésen legfeljebb 10 pont szerezhető. Holtverseny eseténa következő sorrend alapján kell dönteni:

a.) az egymás elleni eredmény,
b.) több csapatgyőzelem,
c.) egymás elleni mérkőzésen a magasabb táblán elért több pont
(Sorrendben: az első tábla eredménye, ha ez döntetlen, a második tábla eredménye stb.).

7. Végeredmény, díjazás:

A Heves vármegyei és a Nógrád vármegyei csapatok eredménye külön-külön kerül kihirdetésre, és külön-külön állapítunk meg megyebajnok csapatot. A teljes mezőnyben legjobb 3 csapat tagjai éremdíjazásban részesülnek. Az első helyezést elért csapatok, illetve ezen csapat visszalépése esetén a második helyezett csapatok képviselhetik Heves megyét illetve Nógrád megyét az osztályozón az NB II-be jutásért. Az osztályozóra nevezés határideje: 2024. 04.28 írásban, a területi erősorrend ívvel együtt.

8. Költségek:

A szervezés, rendezés és a bíró költsége a nevezési díjból történik. A nevezési díj csapatonként40000Ft, amelyet a csapatok átutalással fizethetnek (számlaszám: 11739009- 20006321). Amennyiben a verseny alatt a csapatban szerepeltetett játékosok száma meghaladja a 15 főt, a 15 feletti létszámra további 1 euro / fő regisztrációs díjat kell fizetni.  Határidő: legkésőbb az utolsó fordulót követő 14-dik munkanap.

9. Nevezés:

A nevezést és az erősorrendi íveket 2023.09. 20-ig kérjük agoston.aniko.75@gmail.com címre megküldeni az előre kiküldött formátumban. (Nevezni az országos szövetségnél is kell!)

A listán maximum 150 ÉLŐ különbséggel előzhető meg nagyobb ÉLŐ értékű versenyző. Az értékszám nélküli versenyzők az értékszámos versenyzők után következnek!

Csak azok a játékosok vehetők fel az erőlistára, akiknek 2023-ra érvényes játékengedélyük van.

A versenyengedély-kérelmeket 2024. évre 2023. december 16-ig kell a Magyar Sakkszövetségnek megküldeni. A vendégjátékos alapcsapatának kódját a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni.

Az utolsó fordulóban új játékos már nem vehető fel. Ha az erősorrendbe új nevek kerülnek, azt e-mailben azonnal meg kell küldeni agoston.aniko.75@gmail.comcímére, aki ellenőrzés után azonnal megküldi a többi csapatkapitánynak.

A nevezéseket követően - a bajnokság indulása előtt a szövetség megküldi a sorsolást és a kódszámok szerint ellenőrzött, ÉLŐ értékekkel kitöltött és a Versenybíróság által visszaigazolt, összevont erősorrendi ívet a csapatvezetőknek

10.Lebonyolítás:

Egy fordulós körmérkőzés. A játék megkezdéséhez legalább 7 pár leülése kell. A csapatbajnokság várható helyszíne:3300 Eger, Törvényház u. 4 .(Agria Park I. emelet   ). A nevező csapatok - a sorsolásnak megfelelően - egyszerre ülnek asztalhoz. A kijelölt vasárnapon egy forduló délelőtt 9-től 13-ig, egy forduló pedig délután 14-től 18-ig tart. A csapatok biztosítják a terem berendezését, az órák, készletek elhelyezését legkésőbb 8:45-ig.

Ettől eltérő kezdési időpontban, vagy másik játéknapban a felek csak a versenybíróság külön engedélyével egyezhetnek meg - rendkívül indokolt esetben.

A bajnokságban lejátszott minden játszmát FIDE értékszámításra terjesztünk fel..

A játékidő: 90 perc és lépésenként 30 másodperc fix többletidő, időellenőrzés nélkül. A döntetlenajánlat nincs lépésszámhoz kötve.

A pályaválasztó az első táblán sötét színnel játszik!

A várakozási idő (a lehetséges késés ideje) 1 óra.

Felszerelés biztosítása: A digitális órákkal rendelkező szakosztályok ( Andornaktálya ,Bolyki Bástya, Egri Vasas,Kékes SE, Salgótarján) minden alkalommal kötelesek biztosítani a játékhoz szükséges sakkórákat.

A többi csapat (Hatvan, Heves Apc, Mezőkövesd Pétervására, Salgótarján) minden alkalommal köteles biztosítani a mérkőzésekhez szükséges a bajnokság rangjának megfelelő versenykészleteket. Egy csapatnak órát és készletet is hozni kell. Erről Ágoston Anikó  egyeztet a kijelölt csapat vezetőjével. A biztosított felszerelésért a csapatvezetők felelnek, akik kötelesek az általuk biztosított órákat, ill. készleteket minden forduló előtt 10 perccel a résztvevők rendelkezésére bocsátani. Az ebből eredő esetleges késedelem az ezért felelős csapat terhére esik, és azt a versenybíró, mint időhátrányt jóváírja.

11. Óvások, büntetőpontok:

Óvás: az eredményjelentő lapra az óvó csapatkapitány, ha óvni kíván, közvetlenül a mérkőzés befejezése után röviden felírja az óvás tényét. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ezt követően e-mailben Hotzi Györgynek a mérkőzést követő nap 19.00 óráig megküldi az óvást indoklással ellátva. Az óvás eljárási díja 15000 Ft (tizenötezer forint), amelyet az óvással érintett mérkőzést követő 5 napon belül postai úton kell elküldeni Hotzi György címére. Amennyiben a Versenybíróság az óvásnak helyt ad, az eljárási díjat az óvó fél visszakapja. Az óvást a Versenybíróság 10 munkanapon belül elbírálja, és erről írásban tájékoztatja az összes csapatkapitányt. A Versenybíróság határozata ellen az óvással érintett csapatmérkőzésen részt vevő csapat kapitánya/képviselője élhet fellebbezéssel a Heves Megyei Sakkszövetség elnökségéhez, a Versenybíróság határozatának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül. A fellebbezést szintén Hotzi György részére kell e-mailben megküldeni, 15000 Ft (tizenötezer forint) fellebbezési eljárási díj megfizetésével együtt.

Büntetőpontok, pénzbüntetés: Csapat ki nem állása esetén, illetve az 1 órán túli leülés esetén, a 7-0 az eredmény. A vétkes csapatot 20000Ft pénzbüntetés sújtja, és mindaddig nem folytathatja a bajnokságot, míg tartozását nem fizeti ki. Ha egy versenyző egy óránál többet késik, a játszmát a versenybíró befejezettnek nyilvánítja, és a pontot a jelenlévő játékos kapja. Ha mindkét versenyző több mint egy órát késik, akkor mindkettőt vesztesnek kell nyilvánítani (mindkét játékos 0 pontot kap). Az 1-2-3. táblán, illetve az ifjúsági táblán történő kontumált vesztést követően a csapattól minden alkalommal a végeredményéből egy-egy büntetőpontot le kell vonni, akár halmozottan is.

Egy csapattól egy évadban bekövetkezett harmadszori és minden további kontumáltan vesztett játszma esetén kettő büntetőpontot kell levonni. Egy játékos másodszori kontumált vesztését követően csapatától két büntetőpontot kell levonni, és a játékost törölni kell az erőlistáról.  A büntetőpontok több szabálytalanság esetén külön-külön is számítanak és összegeződnek. A második napi ki nem állás esetén a csapatot az összes eredményével törölni kell.

Az eredményjelentő lapok egyik példányát a helyszínen a versenybíró szedi össze. . Az eredményjelentő lapon az ifjúságit „í"-vel, míg a kontumált partit „+-" -al kell jelölni. Minden csapat nevezéskor köteles működő e-mail címet megadni, amelyen a Versenybírósággal levelez, nyomtatott formában a Versenybíróság egyedül az óvások elbírálását közli, minden más információ csak e-mailben küldhető és kapható (Nem kötelező a csapatkapitány e-mailjét megadni, de a Versenybíróság úgy veszi, hogy az e-mailt a csapatkapitány olvassa.).

A Heves/Nógrád Vármegyei CSB állásáról www.chessresults.com h onlapon és chess.hu Csapatbajnokságok oldalán honlapon lehet információt szerezni.

Játéknapok:

1-2. forduló:  2023. október 01.

3-4.forduló:   2023. november 12.

5-6.forduló:   2023. december 03.

7-8.forduló:   2024. január 21.

9. forduló:      2024. február 11.

Tartalék nap: 2024. február 25.

A  csapatok indulási sorrendjét sorsolással állapítjuk meg.

Eger, 2023. 09.02.     

                                                                               Hotzi György

                                                                               HMSSZ titkár

Hotzi György    Nyomtatható változat   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerk:webmesterIdő : 2023.09.28.Olvasás :292

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

 

 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
 STATISZTIKA
 TÁRSOLDALAK

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


REGISZTRÁCIÓ
 Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.